Informatie

Hermeni-j de Kompeni-j 3x11 

Wij kunnen ook in 2020/2021 nog een aantal leden gebruiken ter aanvulling op onze bezetting. Wil jij ons muzikaal aanvullen of weet je iemand die interesse heeft, laat het ons dan svp weten! 

Bespeelt u een instrument neem dan eens vrijblijvend contact met ons op of bezoek onze repetitie. Wij repeteren elke dinsdagavond van 20.30 – 22.00 uur bij ’t Kwintet (Josefien Beerens), Ehrenstein 10, 6002 VM Weert, Mobiel : +31 (0)6 – 36 10 66 93, e-mail : info@kwintetweert.nl, www.kwintetweert.nl.

Contactadres: 
Hermeni-j de Kompeni-j
E-mail: hermenijdekompenij@gmail.com

Voorzitter: Rick van Lierop
Penningmeester: Annemiek Breukers
Secetaris: Lucy van den Berg 

         De kompeni-j op facebook